Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin een rij koelies onder zware lasten zwoegen en door hun opzichters geranseld worden, terwijl op enkele nieters afstand Hollandsche zeeofficieren, in gezelschap van halfontkleede dames, onbewogen toekijken en voor zich dansen laten door nog meer ontkleede danseressen?

Deze fraaiigheid werd in de Sowjet-Republiek opgevoerd. Dit durfde men echter nog niet naar buiten exporteeren: zelfs tegenwoordig zijn er in West-Europa nog altijd zekere grenzen aan het vermogen van het publiek om leugens te verzwelgen!

Wij moeten hier nog in het bijzonder wijzen op iets, dat de geheele kunstbeweging in Rusland karakteriseert. Het plan heeft bestaan — of het reeds uitgevoerd is weten wij niet, want zulke zaken worden in Rusland met een geheimzinnigen sluier bedekt —, dat geen Russische artiest en geen Russische artistengroep in het buitenland zou mogen reizen, tenzij vergezeld als impressario, door een beambte der Sowjets, die het geldelijk beheer zou moeten voeren. En een vrij hoog percentage van de ontvangsten zou aan dezen ambtenaar moeten worden afgedragen! Het denkbeeld is alweer origineel: drie vliegen in één klap! Ten eerste: propaganda voor het Bolsjewisme; ten tweede: controle op het onvervalscht communistische karakter van de geboden kunst en van de kunstenaars zeiven; ten derde: het spekken van de Sowjet-kas.

Wij denken aan al die brave toeschouwers, die niet weten, dat zij door Russische voorstellingen te bezoeken,

belasting betalen aan Stalin c.s. Dit heeft inderdaad iets

komisch.

En — het is niet te ontkennen — de vindingrijkheid van de Russische heeren is onuitputtelijk!

• •

Sluiten