Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwing, het wapen van onze klasse in den strijd voor het socialisme."

En dan weer: „Het sprookje van Christus' geboorte is een middel in de handen der kapitalisten om den arbeider te exploiteeren."

Ten slotte: „Strijd tegen den godsdienst is een onmisbare voorwaarde tot maatschappelijke revolutie."

Tot in het kleinzielige toe zet men deze actie tegen de Christelijke feestdagen door. Ieder heeft in de maand December kunnen lezen, dat volkscommissaris Jaroslavsky last had gegeven, de campagne tegen den Christelijken godsdienst met groot er kracht dan ooit door te zetten. Honderd hoogleeraren, daartoe aangewezen door de Sowjet-Academie van wetenschappen, moesten op hoog bevel het woord voeren, hetzij op vergaderingen, hetzij door de radio. Die actie tegen „de fabel van Christus' geboorte" moest tot 10 Januari minstens duren en geen winkelier mocht tot op dien datum iets uitstallen dat aan het feest van 's Heeren komst op aarde kon doen denken. Geen kerstboomversierselen, geen kerstspeelgoed, noch daarbij behoorende lekkernijen mochten worden verkocht. Overal zouden speciale atheïstische tentoonstellingen worden georganiseerd o.a. in de vroegere St. IsaMks-cathedraal, thans ingericht als anti-religieus-museum.

En straks zal een soortgelijke campagne worden georganiseerd bij gelegenheid van het Paaschfeest.

De onverzoenlijke tegenstelling tusschen Communisme en godsdienst komt steeds duidelijker uit en het woord van den staats-procureur Krylenko is ieder Bolsjewiek uit het hart gegrepen: „Ik spuw op den Christelijken godsdienst, gelijk op alle andere godsdiensten: Orthodoxe, Joodsche,

Sluiten