Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heerschappij der Communisten van 1917— 1930 vernielde 30 millioen menschenlevens en een onnoemelijke hoeveelheid goederen van waarde.

Door drie rampzalige data wordt de ondergang van het eens zoo bloeiende Russische rijk gekenmerkt. De eerste datum is 1 Augustus 1914, toen de oorlog uitbrak tusschen Rusland en Duitschland. Aan de gevolgen van dezen noodlottigen misgreep lijdt tot op dit oogenblik niet alleen Rusland, maar ook Duitschland nog in groote mate.

De tweede datum is 15 Maart 1917 — de afzetting van Czaar Nicolaas II. Verstrikt in het net der hersenschimmen van socialistische ideeën, vergat Rusland zijn geschiedenis van ruim 1000 jaren, totdat het zich ten slotte terugvond in den afgrond van de communistische hel. Er werd gezegd: „Breidt de revolutie uit en laat haar de maatschappij doordringen". Inderdaad heeft ze geen stukje Russischen grond overgelaten, dat niet doorvochtigd is met het bloed en de tranen van het Russische volk. Volgens de opgaven van generaal-majoor A. I. Tscherep—Spiridowitsch (Brochure „Hoe kan men den tweeden wereldoorlog, die reeds voorbereid is, vermijden?" blz. 8) gaf de Voor-

Sluiten