Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loopige regeering aan bijna 120000 misdadigers de vrijheid, die de beste en meest geschikte elementen vormden in dienst van de communistische regeering.

De derde datum, 7 November 1917, bezorgde den communisten de overwinning. Deze 7de Nov. bracht als het ware de vervulling van de reeds genoemde datums. Daardoor is de noodlottige cirkel gesloten, waar binnen het ongelukkige Rusland zich bevindt. Tot heden is dit land gedoemd de rol van proefkonijn te vervullen, dat met communistische bacillen wordt ingeënt.

Helaas achten de overige staten het communistisch gevaar van te weinig beteekenis. Geheel anders staan tegenover dit vraagstuk degenen, die in eigen persoon alle heerlijkheden van het communistische paradijs hebben leeren kennen. Zij kunnen zich niet genoeg verbazen over de kortzichtigheid van hen, die de communistische kolonnes kalm langs zich heen zien trekken in de straten; want ook in Rusland begon het Communisme met schijnbaar ongevaarlijke droombeelden. Maar wij weten er meer van en wel, dat deze demonstratie geheel en al door het roode Moskou wordt betaald,' dat de zijden rooden vlaggen van daar afkomstig zijn en dat zich tusschen de betoogers stellig agenten van den Sowjet bevinden.

Hoe komt het toch, dat zoo velen zich blind houden en de communistische Internationale scheiden van de Sowjet-regeering, terwijl het roode Moskou de eerste als wapen bezigt, om daarmee de wereldrevolutie voor te bereiden? Moskou vormt in zekeren zin het toevluchtsoord, een communistisch Karthago voor hen, die zich in hun land onttrekken aan een rechtvaardige straf: Bela Kun, Radowski, Max Höltz, enz.

Of de wereldrevolutie slagen zal of niet, is een zaak op zichzelf, die uitsluitend van ons zelf afhangt. Echter is het een onloochenbaar feit, dat de Sowjet-regeering ontzaglijke sommen aanwendt voor dit doel; zelfs is daarvoor een afzonderlijk fonds gesticht!

Sluiten