Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Krant" schreef over den aanslag op Uritzki den 3lsten Augustus het volgende: „Voor den dood van onzen leider moeten duizenden van onze vijanden aansprakelijk gesteld worden. Wij zullen de bourgeoisie een-bloedige les geven

Op! tegen de levenden Dood aan de bourgeoisie! Dat moet onze leus zijn!"

Hetzelfde blad schreef op 1 Sept. betreffende den aanslag op Lenin: „Wij zullen onze vijanden bij duizenden vernietigen Voor Lenins vergoten bloed zullen stroomen bloeds van onze vijanden vloeien!" „Lenins verwonding zullen we zoo vergelden, dat de bourgeoisie van afgrijzen zal verstijven" — zoo schreven de „Iswestija."

In dezen tijd volgden in Moskou 500 fusilleeringen, waaronder die van 5 Czaristische ministers, die al sedert 1917 gevangen zaten. Dit wordt bevestgd door M. P. Arzybascheff bij gelegenheid van het proces Konradi en Polunin te Lausanne.

In het officieel verslag van het „Weekblad der Buitengewone Commissie", No. 5 van 20 October 1918 luidt het: „Volgens beschikking der Petrograder Buitengewone Commissie werden 500 gijzelaars doodgeschoten."

„De misdadige aanslag op onzen idealen leidsman Lenin" — aldus meldt de Tscheka van Nischnij-Nowgorod — „noodzaakt ons alle sentimentaliteit op zij te zetten en met vaste hand de dictatuur van het proletariaat door te drijven!" „Er is lang genoeg geredeneerd! Op grond van deze overwegingen zijn 41 personen uit het vijandelijk leger gefusilleerd!"

Op dezen dag werden in Nischnij-Nowgorod 700 personen als gijzelaars in hechtenis genomen'

Gedurende de periode van 3 maanden der Roode Terreur telt alleen de Tscheka van Odessa 2200 slachtoffers (Awerbuch „De Tscheka van Odessa", Kischinew 1920).

De plaatsvervanger van Uritzki, lid der Petrograder Tscheka, Bokij deelt op de Octoberconferentie der Buitengewone Commissie van de Noordelijke Commune mee, dat van 12 Maart 1918 af in Petrograd 800 personen werden terecht gesteld (Russ. Buitengewone Commissie.

Sluiten