Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hulpelooze kinderen sterven! De vrouwen van honger omkomen; dat den boeren het koren voor het volgende jaar ontnomen worde! Tranen en gesteun de dorpen vervullen! Het Roode leger mag in geen enkel opzicht

iets ontberen" („Prisyw" Nr. 30, 21.8.19).

„Gij komt u beklagen over den honger", zoo sprak in 1919 Trotzki tot een werklieden-deputatie te Petrograd, „dit is nog bij lange na geen honger! Eerst dan zal er echte honger heerschen, als 10 personen om 1 rat zullen vechten!"

„De Tscheka", aldus werd op het IXe Radencongres den 24sten Dec. 1921 verklaard, „is het fundament der Sowjet-regeering en onze overwinning op het Witte leger danken we uitsluitend aan de Tscheka, die eiken binnenlandschen opstand onmogelijk maakte/'

Op hetzelfde congres klonk het: „Als we de Tscheka vernietigen, dan wil dat zeggen, dat we den tak doorzagen, waarop we zitten".

De Sowjetkrant „Prawda" schrijft 18 Oct. 1929 aldus: „De leus van „de gansche macht aan de Sowjets" moet door een andere vervangen worden, nl.: „de gansche macht aan de Tscheka".

Dsershinski schrijft in datzelfde blad op 17 Oct. 1922: „Tot heden heeft de Tscheka de revolutie trouw bewaakt. Overal hield ze een waakzaam oog. Het werd noodzakelijk onze buitengewone organisatie een wijziging te doen ondergaan en zoo ontstond de G.P.Oe. Het mechanisme is hetzelfde gebleven, maar werd meer volmaakt."

„Het is bewezen, dat het zwaard, waarmee de Tscheka is gewapend, zich in trouwe handen bevond en de letters G.P.Oe. zullen door onze vijanden evenzeer worden gevreesd als de letters Tsche en K.", verklaart Sinowjew.

Deze zelfde Sinowjew, voorzitter van dé Noordelijke commune, werd zelfs door zijn kameraden wegens zijn overgroote zinnelijkheid niet anders dan „Grischka de Baviaan" genoemd. Op zijn bevel kozen de agenten der Tscheka de aardigste meisjes van Petrograd

Sluiten