Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerlijders. De tot vertwijfeling gebrachte moeders dooden haar kinderen en voeden zich met hun lijken."

In het district Poegatschew kwam het zóó ver, dat de lijken op het kerkhof werden opgegraven en gegeten. In een dorp gaf de moeder aan haar 3 dochters het lijk van haar oudste dochter, die van honger was gestorven, te eten. In het gouvernement Saratow werden 2 vrouwen gearresteerd, die oude landloopers hadden gedood en hun vleesch hadden gegeten. (Weekblad van de O.M.R. Nr. 23.10.21).

Het menscheneten wordt iets heel gewoons. De brief uit Moskou, die opgenomen is in de „Berichten van den Oppersten monarchistischen Raad." Nr. 44 5.7.22 luidt: . „Gisteren waren op den verjaardag van Tanja alle familieleden bijeen. Peters tante vertelde, dat een 16-jarig meisje uit het gezin van onzen kennis Sch. naar het Saratower gouvernement was gestuurd om er producten te brengen. Na 2 weken kwam er een telegram: „Leentje is opgegeten."

Walja, de dochter van den adjudant des voorzitters van een Tehuis voor kinderen, vertelde, dat, zooals haar de kinderen mededeelden, die kortgeleden uit Kazan waren aangekomen, de Tataren aldaar op den grooten weg reizigers met de lasso vangen, ze dooden en eten.

„Een dokter van forsche gestalte kon het niet langer uithouden en vluchtte uit het Wolga-gebied. „Ik voel," verklaarde hij, „dat men mij wil opeten, men is veel te vriendelijk voor me en tracht me naar zich toe te lokken. Zoo krijg je, mijn beste man, een rijk thema voor psycho-analyse — de gevoelens van iemand, dien men graag zou verorberen".

De opgaven uit buitenlandsche bronnen melden dat in de Krim meer dan 60000 menschen van honger gestorven zijn, van wie 60 % kinderen. Hun lijken werden door de hongerenden gegeten. De „Roode Krant", deelt mede. dat 100 kinderen uit „menschenliefde en op hygiënische gronden" doodgescho-

Sluiten