Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BROCHURES over de Russische Geloofsvervolgingen en het Communisme,

uitgegeven door de Chr. Mannenvereeniging „Gij zijt allen. Broeders", le Pijnackerstraat 102—106, Rotterdam. (Gebouw „Geloof en Vrijheid").

Dr. F. J. Krop OnB beginsel en Ons Streven .....ƒ 0.25

J. N. Voorhoeve, Bolsjewisme en Christendom ■ .A. 0.30

Vijanden Gods en bewerkers der Wereldrevolutie .... . ^ . ,, 0.15 Th. Aubert, De groote Protestmeeting in Albert-Hall te Londen . . ,, 0.15 Prol. A. V. Kartachov, Rede op de meeting van 5 Maart 1930 . . „0.15

Dr. G. Lodygensky, De huidige geloofsvervolging in Rusland 0.30

Dr. L. H. Grondys, De vervolging van het Christendom door de Sovjets „ 0.20 J. Douiller, De werkelijke toestand in Sovjet-Rusland ...-..„ 0.3O Dr. F. J. Krop, Een en ander over het Communisme . . . . „0.50

Dr. O. Schabert, Slachtoffers van het Bolsjewisme . /''j^'fïj? *■ ' " °'65

Ir. Mal Henkart, Sovjetbeloften en werkelijkheid . 0.25

Rob. dc Traz, Verontwaardiging over de laksheid » der Christenheid „ 0.15

De heerschappij der Communisten van 1917—1930 (no. 11) 0.35

Dr. Karl Nötzel, Oorsprong, wezen en beteekenis van het bolsjewisme (no. 12) ÏM-, . . ' v^-. „0.20

R. von Kowhütski, Herinneringen aan- Rusland (no. 13) „ 0.25

Prol. N. von Arseniew, Godsdienst in Sovjet-Rusland (no. 14) . . ,, 0.15 Dr. J. R. Callenbach en anderen, Toespraken over de Russ. Geloofsvervolgingen (no. 15) „ 0.5O

VLUGSCHRIFTEN:

Dr. F. J. Krop, Radiotoespraak over de geloofsvervolgingen . . . ,, 0.05

Arbeiderstoestanden in het Sovjet-Paradijs 0,05

De laatste overdenkingen van een door de Gepeoe ter dood

veroordeelde ,, 0.05

Wat ik in Rusland gezien heb in 1929—1930 . . . ■fifc.'iK-'i ■ „ O.lft

Teleurgesteld terug uit Sovjet-Rusland (no. 12) . „ 0.05

De vernieuwde actie der Godloozen (no. 14) 0.05

De Russische geloofsvervolgingen en de plicht der Christenheid (no. 15) ,, 0.10 Een en ander over de handelstaktiek van Sovjet-Rusland en wat

daarmee samenhangt (no. 17) ,, 0.15

Hoe ze andersdenkenden den dood injagen (no. 18) „ Q.l»

Het bestaan van Communistisch gevaar in de koloniën (no. 19) . . ,, 0.03 Dr. O. Schabert, Godsdienstvervolging of Godsdienstvernietiging?

(no. 20) ,, 0.05

Prof. Dr. I. Iljin Het gezin in gevaar (no. 25) . . . 0-06

Prof. Dr. Auhagen, De waarheid omtrent den godsdienstigen

toestand in Sovjet-Rusland (no. 26) ,, 0.10

De Russische Kerk en de Sovjet-Regeering (no. 27) 0.06.

P. Jankowski—Junosza, Russische kerken in Sowjet-Rusland

en daarbuiten (no. 28) ,. 0.15

Sluiten