Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keerpunt.

Daarvan voelt ge zeker wel iets, wanneer ge met alle aandacht leest en hoort wat hier staat: „En Izak bad den Heere zeer in de tegenwoordigheid zijner huisvrouw; want zij was onvruchtbaar; en de Heere liet Zich van hem verbidden, zoodat Rebekka, zijne huisvrouw, zwanger werd."

Wij leeren daaruit kennen:

1. den nood, waarin Izak verkeerde.

2. den weg, dien hij bewandelde.

3. de uitkomst, die zij verkrijgen.

I

Den nood, waarin Izak verkeerde, daarover hebben wij het eerst te spreken. We lezen immers in onzen tekst: „En Izak bad den Heere zeer in tegenwoordigheid zijner huisvrouw: want zij was onvruchtbaar."

Dat was de slotsom van de ervaring, jaar na jaar in zijn huwelijksleven opgedaan, dat zijn huwelijk met Rebekka niet met kinderen werd gezegend: Rebekka „was onvruchtbaar".

In den tegenwoordigen tijd zouden velen dat niet zoo heel erg gevonden hebben, veelmin dat als nood hebben gevoeld. Integendeel, het zelfs met blijdschap begroeten, omdat het niet-hebben van kinderen hen ook buiten vele zorgen houdt, hen ook niet bindt, maar gelegenheid biedt, zich

Sluiten