Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zending van Eliezer! En als resultaat van die zending, in den Naam des Heeren begonnen en geëindigd, opgedragen en uitgevoerd, mocht Izak Rebekka brengen in de tent van zijne moeder Sara en werd hij over haar verlies getroost! _ i t

Uit Gods hand, geheel en al uit Gods hand, had hij deze huisvrouw ontvangen — en nu was zij onvruchtbaar!

Was dat nu het resultaat van die kennelijke leiding Gods, dat hij daar kinderloos heenging? Had God hem daartoe eene vrouw toegeschikt, om met haar vereenzaamd door het leven te gaan?

Daar is echter nog meer, dat den nood nog veel dieper maakt.

Izak was „de zoon van Abraham". Al staat ook dat in ons verhaal op doodeenvoudige wijze vermeld: „Dit nu zijn de geboorten van Izak, den zoon van Abraham: Abraham gewon Izak," wij weten, hoe Abraham Izak gewonnen heeft en welke beteekenis Izak voor Abraham had.

Izak was de zoon der belofte.

Allereerst, zeker, de door God aan Abram beloofde zoon. Maar ook de zoon, van wien God gezegd had: „In Izak zal uw zaad genoemd worden," de zoon, in wien als eerste schakel nu Abram zelf, vervuld zou worden de veelomvattende belofte, door den Heere aan Abram meegegeven, toen Hij hem riep uit land en maagschap en vadershuis: „En Ik zal u tot een groot

Sluiten