Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tekst: I Chron. 21 :»

.Toen zeide David tot God: Mi) is zeer bange; laat mij toch in de band des Heeren vallen, want Zijne barmhartigheden zijn zeer vele, maar laat mij in de hand der menschen niet vallen."

Geliefden in onzen Heere Jezus Christus!

Nog leven wij tusschen hoop en vrees.

Nog woedt de krijg in onze nabijheid. Al worden de berichten schaarscher, omdat officieele bronnen niet vloeien of bijna niet vloeien, wij weten, dat de strijd eenigermate is verplaatst, maar dat het verderf nog altoos in het genabuurde land voortgaat, zij het voor het oogenblik op kleiner schaal. Zelfs raakt de handel weer eenigszins in gang en is er eene kleine ontspanning in onze omgeving gekomen. Daarmede is echter het gevaar in de verste verte nog niet van de lucht. De hemel is nog met wolken bedekt, waarin de ónweerskoppen niet ontbreken. De volken rusten zich nog steeds toe tot een beslissenden slag. Komt die, dan wordt weer een nameloos wee uitgestort, niet alleen over de nu zoo machtige legers, maar over tal van families

4

Sluiten