Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel vanzelf, dat men geen zuigelingen meeneemt. Alleen kinderen, die genoegzaam besef hebben om te luisteren; een leeftijdsgrens is niet aan te geven, hier moeten de ouders de voelhorens uitsteken!

Waar de prediking in eenvoudige woorden wordt gekleed, verstaan de kinderen meer dan men denkt. De prediking moet er op ingericht wezen, dat eenvoudigen het kunnen verstaan; anders deugt de vorm der prediking niet. De prediking is niet voor een keurbende van ontwikkelden, maar voor allen.

Hoe staat het met het begrip der volwassenen? Wie daar naar onderzoek doet, komt vaak tot beschamende uitkomsten. Hoe weinig wordt er vaak door volwassenen van verstaan!

Laat ons niet vergeten, dat het rechte verstand der prediking geenszins uit menschelijke wijsheid voortvloeit, maar alleen werk des Heiligen Geestes is. Die moet het verstand openen, evengoed als het hart. Moest niet de Heere Jezus de Emmaüsgangers eerst het verstand geven, vóórdat zij de Schriften verstonden? Wie dat zelf bij ervaring heeft, die zal zijne kinderen niet thuis laten, omdat zij niet begrijpen. Alleen wie meent, zelf ver genoeg gevorderd te wezen om Gods Woord te verstaan, sluit zijne kinderen uit!

Wie de kinderen apart wil houden, omdat hunne behoeften van die der volwassen verschillen, moet veel verder gaan in het scheiden. Dan ook de jonge menschen apart, en de jongedoch-

6

Sluiten