Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te doen die voor den herbouw noodig zijn.

En daarmede is het woord der ontferming nog niet uitgeput. Zacharia moet nog weer uitroepen: Alzoo zegt de Heere der heirscharen: Mijne steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede' - niet alleen Jerusalem zal tkcTwel gaan, maar ook andere steden zullen herrijzen in het land, en zullen overvloeien van het goede dat de Heere teweegbrengt. „Want de Heere zal Zion nog troosten en Hij zal Jerusalem nog

^zSfc'het dan de ontferming des Heeren, die daar spreekt. En zij spreekt heerl^ke dm^De Heere zal Zion nog troosten Hi, zal heelen de schrijnende wonden der ziel bij zijn volk. Hij zal ware rust en vrede in hun gemoed doen nederdalen, zoodat de droefenis wijkt en de bhjdschap teruakeert. Dat zal Hij doen, omdat Hij JerusaZ nog verkiezen zal, gelijk Hij het tevoren heeft verkozen om aldaar te wonen in de heer-

^Z£5S£ des Heeren wie zal ze beschrijven, zooals ze zijn! Die brandende liefde Ses Heeren, die Zich wel voor een tnd kan verbergen, maar toch de Zijnen in hunne ellende n!et overlaat aan hun lot. die tot hen wederkeert om hen op te trekken uit hun ellendel

Weet het. o gij allen, die in angst en vreezen vraagt, hoe het er toch wel uitziet voor u bi, den n£geA en heiligen God; die door smartelUte ervaringen, doordien gij het aangezicht des

Sluiten