Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komst van Christus willen wij heden spreken. En wel, uitgaande van de aankondiging des Heeren Jezus, waarmee onze tekst begint: „En alsdan zal in den hemel verschijnen het teeken van den Zoon des Menschen." Schenken wij dan de aandacht aan de verschijning van het teeken van den Zoon des Menschen en letten wij, met inachtneming van het tekstverband, op: I. Haar zin. II. Haar ernst.

III. Haar troost.

IV. Haar gewisheid.

I

Wat is de zin van wat daar door den Heere Jezus in onzen tekst wordt aangekondigd: de verschijning van het teeken van den Zoon des Menschen?

Die vraag komt vanzelf bij ons op, wanneer wij deze aankondiging met opmerkzaamheid lezen. Zij heeft ook al vele hoofden en harten in beweging gebracht.

Wat hebben we te verstaan onder „het teeken van den Zoon des Menschen"?

In het begin van ons hoofdstuk vinden we de vraag der discipelen aan den Heere Jezus: „welk zal het teeken zijn van Uwe toekomst, en van de voleinding der wereld?" Zij bedoelen daarmee: het teeken, waaraan men weten kan, dat Uw toekomst, dat het einde der wereld aanbreekt, — dat het uur daarvan geslagen heeft.

Sluiten