Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Denkt u dat eens even weer in! Wat moet het voor Maria geweest zijn, die ure te moeten doormaken in eene vreemde omgeving — alleen met haar man! - Al zijn er menschen genoeg in hare nabijheid, niet één, die zich over haar ook maar een oogenblik bekommert! Niets is er, dat tot haar gemak kan dienen. Wat moet het voor Maria geweest zijn, haar eerstgeboren Zoon te moeten nederleggen in „de kribbe", omdat er voor hen geen plaats was in de herbera! Wat moet haar dat door de ziel hebben geschrijnd! Wat zal er ook niet omgegaan zijn in Jozef, die daar verlegen zat met die moeder en dat kind! t*mTn V<?d' Sevoelifl flenoe9 om P^ats £ itlt™ * ^ ™ ^ ^

Geen schitterend begin voor Hem, Wien God de Heere den troon van Zijnen vader David voor Zijne ontvangenis en geboorte heeft toegezegd, Die over het Huis van Jakob koning dan hjdeS ™™*h*dl W*t * ander!

Gelijk dat begin, zoo is ook de voortzetting. Nergens eemg staan naar macht, nergens een zich met geweld den weg banen, om te komen op den troon van David. Als dat kindeken, dat daar nedergelegd is in de kribbe, man is

7s DrL? °Ptrfdt * ??nC «°dde"*e roeping, als Drager van de genadeheerschappij Gods dan

Sluiten