Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tekst: Romeinen 81 3, 4.

Want hetgeen der Wet onmogelijk was, dewijl zij door het vleesch krachteloos was, heeft God, Zijnen Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleesches en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vleesch; opdat het recht der Wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vleesch wandelen, maar naar den Geest.

God heeft in het Paradijs in Zijn vloek over de slang gesproken: „Ik zal vijandschap zetten tusschen u en tusschen deze vrouw, tusschen uw zaad en tusschen haar zaad; dat zelve zal u den kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen."

Dat was de eerste maal, dat de blijde boodschap van verlossing in de wereld weerklonk. De eerste maal ook, dat van een Verlosser gesproken werd. God heeft daarin voor het eerst den Verlosser in de wereld gebracht, namelijk in de belofte. In den loop der eeuwen heeft God dat nog herhaaldelijk gedaan, in tal van beloften, waarin dat eerste Evangelie nader ontwik-

Sluiten