Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben; wat zij ook ervaren, al wordt ook hun ziel ten doode toe geperst, het bevordert alles hun welzijn, het dient om hen te brengen tot wat hun hoop, hun zielsverlangen is.

Dat uit te spreken, lijkt nu gewaagd.

Daar ziet het er waarlijk niet altoos naar uit. Als wij het leven van menschen, die God liefhebben, gadeslaan, krijgen wij menigmaal een gansch anderen indruk.

O zeker, daar zijn tijden, waarop wij, met de ervaring voor oogen, het van harte beamen. Als de zon hun levenspad beschijnt, als zij door den zegen des Heeren kennelijk omringd zijn, zoodat zij vooruitkomen in de wereld, aan geen ding gebrek hebben, kunnen krijgen wat hun hart begeert; of wanneer wij hen uit nooden gered zien, dan zijn wij wel overtuigd, dat het goed gaat, dat hun alles medewerkt ten goede. Bovenal, wanneer wij dan opmerken, hoe hun hart in God verblijd is en roemt in den Heere. Dan zien wij hen met onze oogen wandelen op het pad, dat uitloopt op de hemelstad.

Hoe menigmaal staat het er echter gansch anders voor. We kunnen nog altoos met volle recht boven de verschillende hoofdstukken van het levensboek dergenen, die God liefhebben, als motto neerschrijven: „veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot." Hoe vaak zien wij hen door moeite omringd. Wat wordt hun het werk vaak bij de handen afgebroken. Daar zijn ook heden al weer huisvaders.

Sluiten