Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen tot het doel. God legt allerlei nood op, om ons los te maken van het zichtbare, ons los te maken ook van betrouwen op onszelven, ons te leeren op Hem alleen te betrouwen, al onze hoop te hechten aan Zijnen Christus, het hart te zetten op het goed dat nimmermeer vergaat!

Wat geeft het ons ook een vasten grond met betrekking tot de toekomst. O, wat baart die toekomst ons niet menigvuldige zorg. Juist omdat ons verborgen is, wat zij bevat. Na het oogenblik, dat wij beleven, is alles onzeker. Vóór ons liggen enkel onzekerheden. Zal de nood, waaraan wij onderworpen zijn, ophouden of niet? Zal nieuwe nood ons treffen? Hoe zal het hier en hoe zal het daarmee gaan? Dat zijn van die vragen, die telkens opkomen en die vermenigvuldigen, zoowel ten aanzien van onszelven als van zulken, die ons lief zijn. Wij weten geen antwoord, en dat geeft juist de grootste onrust. Maar wat geeft dat een rust aan het hart, te weten, dat alle dingen medewerken ten goede. Dan kunnen wij moedig voorwaarts gaan: wat ons ook treffe, het dient tot ons heil, alles komt in orde, want God bestuurt alles. Al ligt dan wellicht een zware lijdensweg vóór ons, wij kunnen ons rustig overgeven. Zelfs wanneer wij kunnen berekenen, dat wij het pad des doods op moeten. Ook dat lijden, ook die dood werkt mede ten goede: alles loopt uit op dat eeuwige leven, waar alles licht is en geene duisternis meer wordt gevonden.

Sluiten