Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en anderen alleen door die anderen bedreigd of verstoord wordt. Integendeel, dan moeten wij het wel voor God bekennen, dat aireede in onszelven allerlei gevonden wordt — nu het eene, dan het andere —, dat een beletsel is en daarom ieder oogenblik kan worden voor het vrede houden met alle menschen. Dan belijden wij het ook, dat het o zoo noodig is, dat ons wordt toegeroepen: „Indien het mogelijk is, zooveel in ü is, houdt vrede met alle menschen." Dan achten wij het ook eene groote genade, dat de hooge God zóó met Zijn Woord achter ons heen is.

III

Zoo komen we eindelijk aan de laatste vraag die wij stelden: hoe zullen wij daartoe komen?

Als wij die bede in waarheid hebben opgezonden, dan gaat het er ons immers om, vrede te houden met alle menschen, zooveel in óns is! Ja, dan hebben wij geen rust voordat onze voeten staan op den weg, die daartoe leidt.

Op onszelven behoeven we geen verwachting te bouwen. Daar komt in eeuwigheid niets van terecht. Omdat wij de grondoorzaak van al die beletselen met ons omdragen, in de zonde, die woont in ons binnenste en vandaar al ons leven en bewegen beheerscht. Een kwade boom brengt geen goede vrucht van nature, krachtens den aard, dien wij met ons omdragen, zit het „ik" op den troon, dat zich altoos weer laat gelden.

Sluiten