Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal het u ook niet laten ontbreken aan wat noodig is om in uw aardsche roeping Zijnen wil te volbrengen. Daarvoor staat de opstanding van Christus uit de dooden u borg! Amen.

(1918)

Sluiten