Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfden Hebreeën toe: „Jaagt de heiligmaking na, zonder welke niemand den Heere zien zal. En hij drukt zich naar den grondtekst zoo uit, dat wij het kunnen weergeven met: „Jaagt altijd de heiligmaking na, zonder welke niemand den Heere zien zal," zoodat dit de doorloopende lijn is in uw leven. ,

Najagen" van iets onderstelt, dat men het niet heeft, nog niet heeft. De Hebreeën zijn dus aeheiligd door het bloed van Jezus Christus, en ze moeten er op uit zijn, die heiliging deelachtig te zijn! Ze zijn, waar ze wezen moeten — en tegelijkertijd zijn ze er nog niet! Dat klinkt raadselachtig! , j

Zeker, maar niet raadselachtiger dan wat Paulus schrijft in Filippensen 3:12: „Niet dat ik het aireede gekregen heb, of aireede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook ge-

^EjTnoodzakelijkheid van dat najagen komt voort uit de spanning tusschen geloof en ervaring. „Geheiligd door de offerande van Jezus Christus, éénmaal geschied" - dat is waar voor het geloof, dat zich houdt aan de belofte des verbonds, dat vastligt in Christus' bloed : ,,lk zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn" (8 : 10), die van de innigste gemeenschap spreekt. Maar gezien wordt het niet. De werkelijkheid, die ervaren wordt, is anders. Altoos weer nieuwe zonden, die duidelijk uitwijzen.

Sluiten