Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een derde truc, welke op dienzelfden avond werd ontdekt, was een uitgeholde wandelstok waarmede een der kinderen van den Chinees zat te spelen. Van onder tot boven was deze stok uitgehold en gevuld met opium...

Een laatste truc, welke eveneens geruimen tijd werd toegepast met veel succes, was de volgende: in een boek werd een aantal bladen dusdanig uitgesneden, dat een vrij groote hoeveelheid opium daarin kan worden geborgen. Door een toeval wierp een rechercheur een dier boeken op den grond, zoodat het openviel en de opium over den vloer rolde.

Doch ook dit foefje kan niet meer worden toegepastl

Het verslag, dat we hier geven, klinkt vrij eenvoudig, doch het meemaken van een dergelijke huiszoeking is ongelooflijk interessant en spannend.

luist als buitenstaander, als puur en alleen belangstellend journalist, ziet men zoo heel goed het pittoreske van een dergelijk avontuur. a , ,

Daar zit iets spannends in het langzaam, schichtig soms bewegen van de Chineezen bij zoo'n huiszoeking. Achter en om hen vallen de breede schaduwen welke de rood-brandende lampen geven. Uit ieder hoekje van het huis vallen die schaduwen naar voren en soms licht daar in op het angstig gezicht van een der bewoners van het huis. Een der vele bewoners, want die schijnen wel ontelbaar Op de meest ongedachte plaatsen zijn kamers en bedden en int de ingewikkelde familieverhoudingen wordt geen Westerlmg wijs.

En —in zoo'n smokkelhuis trekken allen één lijn. Er schuilt ceen vérrader onder deze kongsies, die alle worden beheerscht door een moederkongsie, welke allen trouw als kinderen zijn toe-

^HoT'langer men dat benedenstad-leven van armoede, duisternis en schaduwen meemaakt, hoe meer men toch het mooie van die oude grijze stad gaat zien. Het mooie van die stad, vol van week rood licht en blauwe schaduwen.

Telkens komt men te staan voor nieuwe verrassingen.

Ergens in de stad ligt tusschen uiterst ingewikkelde steegjes en straatjes een passer. En wie daar 's nachts passeert, hoort opeens — hier .. of... daar... — een mensch kreunen. En nauwlettender toeziende, bemerkt men, dat daar, op tafels en planken, tientallen menschen liggen te slapen.

In alle stilte stellen we ons toestel op.

Sluiten