Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

Het regie-opium heeft voor den rooker, die het betalen kan, hét voordeel, niet alleen van op legale wijze te kunnen worden verkregen en dus in het gebruik minder risico mee te brengen; zij is ook veel aangenamer van hoedanigheid. Het regie-opium ondergaat een vrij kostbare bewerking, die haar veel minder scherp voor de keel maakt, en tevens chemisch gemakkelijk onderscheidbaar van iedere gesmokkelde opium.

De hooge prijs echter werkt het smokkelen zeer in de hand, al is ook gesmokkelde opium verre van een goedkoop artikel. De winst van het smokkelen is zoo groot, dat menig Chinees, en ook wel Europeanen, die geen beroepssmokkelaars zijn, gaarne de gelegenheid aangrijpen tot het maken van een zoet winstje. Vooral voor immigreerende Chineezen is de verleiding groot, door een klein partijtje opium de kosten van het toegangsgeld tot IndiS goed te maken en zoo mogelijk nog een kleinigheid om mee te beginnen, daar boven op te verdienen. Er zijn tijden geweest, dat op deze wijze bij betrekkelijk kleine hoeveelheden, heel veel opium Indië binnenkwam. Op het oogenblik echter moet daaraan een einde zijn gemaakt. Met zooveel scherpte en doeltreffendheid van methode zijn douane en opiumrecherche opgetreden, dat het smokkelen voor den niet-professional een al te riskant bedrijf is geworden. De bestrijding was gemakkelijker dan men, traditioneel oordeelend, zou denken. Er is nu eenmaal — vooral in Europa — een legende in omloop betreffende de uiterlijke onbewogenheid en de kracht der zenuwen van den Oosterling. De chef der opiumrecherche te Soerabaja vertelde mij: „Gelegenheidssmökkelaars verraden zich zelf. Men leest hun het slechte geweten van het gezicht; men herkent ze onmiddellijk aan hun onrust. Ze kunnen niet nalaten hun oogen angstig te laten dwalen in de richting van de verborgen contrabande. Wij weten reeds hoe laat het is, als het strottenhoofd van een Chinees, wiens bagage wij onderzoeken, op en neer begint te gaan. Dat bewegende strottenhoofd is onze beste bondgenoot".

Door de vele ontdekkingen is de schrik erin gekomen. Men gelooft, het euvel van de gelegenheidssmokkelaars op het oogenblik de baas te zijn.

Anders is het met de beroepssmokkelaars. Zij zijn wel zoo voorzichtig, hun waar niet aan land te brengen, waar het toezicht streng is. Zij hebben hun agenten, die hen ervan op de hoogte houden, waar op een bepaald oogenblik de kansen het gunstigst

Sluiten