Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opiumkitten worde uitgebreid. Het ts m.i. nietnoodzakelijk, dat zi gehouden worden door Chineezen. Ook andere landaarden met name Europeanen, zouden hiervoor gebruikt kunnen worden. Indien een voldoend aantal kitten zouden kunnen worden geopend, zou de verkoop van opium buiten de kitten kunnen worden verboden.

ad 5) De vereeniging streve naar een prijsverlaging van het regieopium, dat niet hooger geprijsd mag worden dan het opium in den smokkelhandel. Plotselinge pr.jsschommelingen zouden den smokkelhandel sterk ontwrichten; onzekerheid omtrent de te verwachten ontvangsten maakt den handel in een bepaald artikel veel

miadÊ6)aaDeekSiging zou propaganda kunnen voeren, hoewel ik er reeds op wees, dat dit een tweesnijdend zwaard is, althans kan zijn In ieder géval kan zij er op wi zen, dat voor de ziekten waartegen het opium nu aangewend wordt, betere, doeltreffender.en mulder gevaarlijke medicijnen bestaan. Zij kan er naar streven dat Se onwettige opiumgebruikers licenties krijgen en dus gecontroleerd worden.

Sluiten