Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als men die in de zeer uitgebreide literatuur over dit onderwerp somtijds tegenkomt, gemaakt op grond van een oppervlakkige identificatie der morfine en andere alkaloïden. Het is n.1. niet voldoende om tot de aanwezigheid van morfine te besluiten op grond van kleurreacties en de dierenproef. Kleurreacties gaan eerstens alleen op bij absoluut zuivere stoffen, maar bovendien zijn er nuances in de kleuren, waardoor een bepaalde kleur niet duidelijk is uitgesproken. Ook de biologische proef (de proef op de muis) kan geen algeheele bevrediging geven, daar verscheidene andere verbindingen diezelfde verschijnselen teweegbrengen, als piperidine en alle opiumalkaloïden van de piridinephenantreengroep (Macht). Waar piperidine als afbraakproduct van morfine onder de destillatieproducten van opium kan voorkomen, is het gewaagd om bij de analyse van opiumrook het verkregen resultaat uitsluitend aan morfine toe te schrijven. Wat de zuiverheid der verkregen eindproducten betreft waarop de kleurreacties worden verricht, moet de mogelijkheid niet over 't hoofd gezien worden, dat bij het uitschudden met alkohol-chlororform, behalve morfine ook nog afbraakproducten van het opium mee in oplossing gaan.

Bij zuivere identificaties, zooals in het fabriekslaboratorium der Opiumfabriek noodig zijn voor het opmaken der dagelijks voorkomende ambtseedige verklaringen, worden dan ook de veel fijnere micro-chemische reacties toegepast.

Over het al- of niet voorkomen van morfine in opiumrook werden ook in het laboratorium der Opiumfabriek proeven genomen. Daarbij werd op morfine gereageerd langs microchemischen weg Bij die proeven werd allereerst uitgegaan van pijpaarde, waaraan toegevoegd en waarmede gemengd een afgewogen hoeveelheid morfine, vervolgens van tjandoe, ongeveer 10% morfine bevattende en tenslotte van djitjingko, d.i. tjandoe bereid uit het overblijfsel van rookopium in de schuifpijp.

De resultaten dezer proeven wezen uit, dat, zoo de omstandigheden daartoe gunstig zijn, morfine in de rookgassen voorkomt doch dan in uiterst geringe hoeveelheden.

Het voorgaande resumeerende, heb ik dus willen aantoonen dat nog niet met zekerheid is vastgesteld, waaraan de uitwerking van den opiumrook moet worden toegeschreven, maar dat er in ieder geval weinig reden is, Om dien invloed op rekening te schrijven van de morfine als bestanddeel van het opium.

Sluiten