Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het opium en de stupéfiants

door Dr. M. DüYSTER, Inspecteur-Apotheker.

OPIUM.

Geschiedkundig overzicht. Er zijn slechts weinig geneesmiddelen die iT^o h?oge mate de aandicht trokken van hen, die zich me de eeschiedenii der geneeskundig hebben beziggehouden, als M «SumSe belangstelling beperktelich zelfs niet tot deze, omdat he bSte opium niet alleen akTgeneesmiddel, doch ook als genotSe voor duizenden en duizenden beteekenis loeegen daardoor aanleiding gaf tot misbruik, dat op zi n beurt den strijd tegen het opmm èngdge daaruit verkregen stoffen heeft opgeweldDe: groote beteekenis van het opium mt zich in de uitgebreide literatuur ), waarin dit geneesmiddel zich mag verheugen

Tn de gefchriften van oude Grieksche en Latijnsche schrijvers komen plaatsen voor, die aanduiden, dat het opium toen reeds

^DiosTorides (79 j. n. Chr.) vat in zijn geneesmiddelleer samen, wat toentertijd omtrent opium bekend was, mededeelingen, die door nieuwere schrijvers bevestigd zijn. .

Bij G alenus (131-201 j. n. Chr.) stond opium in hoog aanzien Galenus gebruikte het opium tegen hoest en koorts eHls rustgevend middel en gaf het met andere stoffen gemengd bij slangenbeet (in den vorm van theriacum).

Ook Bij de Egyptenaren waren onrijpe papavervrochten en het hiemit verkregen en aan de lucht ingedroogd melksap bekend De fijn? vette olif uit de zaadjes verkregen werd in de Oudheui voor het verzachten van gezwellen gebruikt, waarbij wellicht ook de oodroaende eigenschap van deze olie een rol speelde.

Hoewel de Bijbel niet met name slaapbollen of een ader .deel van dY papaverplat noemt, is het toch niet gehee uitgesloten dat de ,|edik met gal", welke aa Jezus vóór de kruisiging te

n opium. Monographie van het Rijks Instituut voor Pharmaco-therapeutlsch Onderzoek. Lelden 1925.

Sluiten