Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den patiënt gegeven. Het maakt ook een bestanddeel uit van het algemeen bekend Doveri-poeder, dat op zijn beurt weer een bestanddeel is van de influenzatabletten.

In de apotheek worden verder nog de volgende opiumhoudende praeparaten gebruikt: opiumextract, -tinctuur, -stroop en aromatische opiumtinctuur, meer algemeen bekend onder den naam van laudanum. In den handel komen bovendien nog tal van andere opiumhoudende praeparaten voor.

Rookopium. Het bereiden van het rookopium, dus de verwerking van ruw opium tot tjandoe, geschiedt in het kort als volgt:

Grondstoffen zijn Bengaalsch, Perzisch en Levantsch ruw opium.

Het Bengaalsch opium wordt ontvangen in den vorm van bollen van ongeveer 1,54 Kg., omgeven door samengeperst papaverblad. De bollen worden doorgesneden en het ruwe opium zoo goed mogelijk verzameld. De aldus, grootendeels geledigde, halve bollen bevatten nog een vrij aanzienlijke hoeveelheid opium, dat aan het verpakkingsmateriaal is vastgekleefd en gedeeltelijk daar ingetrokken is. Ten einde dit opium te winnen worden de bolschalen in autoclaven onder stoomdruk in water opgelost en vervolgens door filterpersen geleid, waardoor een opiumoplossing verkregen wordt vrij van verpakkingsmateriaal. Deze oplossing wordt ingedikt, waardoor een geconcentreerd extract verkregen wordt. Dit extract wordt met het opium, dat het eerst uit de bollen werd gehaald, in kneedpannen te zamen gekneed tot een homogeen mengsel. De opbrengst per bol is ongeveer 1.5 Kg. Bij Perzischen Levantsch opium vervalt vorenbedoelde bewerking, daar dit opium in brooden in den handel komt, verpakt in papier. Het papier kan gemakkelijk verwijderd worden.

De gekneede massa wordt geroosterd, hetgeen ten doel heeft om de gummiachtige bestanddeelen in het z.g. roosterdeeg te verbranden en het product het gewenschte aroma te doen verkrijgen. Door een daaropvolgende waterextractie en decanteering, wordt het opium van de verkoolde deelen gescheiden. Het roosteren geschiedt in pannen, die met de massa omgekeerd boven een houtskoolvuur verwarmd worden. Zoodra de bovenlaag van de massa voldoende geroosterd is, wordt de pan omgedraaid en deze laag verwijderd, waarna de daarop volgende laag voor het roosteren aan de beurt is, enz., tot de geheele pan leeg is. Dit roosteren is voor het product van zeer groot belang en kan

Sluiten