Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze werking wordt echter door enkele andere alcaloïden, waarvan narcotine en papaverine de belangrijkste zijn, tegengegaan. Daardoor is de doodelijke dosis van opium hooger dan men uit het morphinegehalte zou afleiden. Eén geval is bekend, waarbij den dood veroorzaakt werd door 650 mgr., doch er zijn andere beschreven, waarbij herstel intrad uit een diepe narcose na het nuttigen van 6 gr.; 56 gr. en zelfs 249 gr. *). Een lichte tot diepe narcose wordt echter meestal reeds door 500 mgr. opium verkregen.

Verschijnselen van chronische opiumvergiftiging. De gevolgen van het opiumschuiven worden verschillend beschreven. In elk geval komt de rooker in een toestand van verdooving, die gepaard gaat met aangename droomen. Is deze verdwenen en is de rooker tot de werkelijkheid teruggekeerd, dan treedt in den regel een onaangenaam gevoel op, vergezeld van een zwaar hoofd. Om deze minder gewenschte verschijnselen te bestrijden wordt vaak weer naar de opiumpijp gegrepen en ontstaat langzamerhand een toestand van verslaving aan het vermeende genotmiddel, dat dergelijke euphorie kan teweeg brengen. Bij vele schuivers treden chronische aandoeningen, zoowel van lichamelijken als psychischen aard op, die overeenkomen met de verschijnselen van den chronischen morphinist; bij sommige matige rookers zou, volgens de beweringen van enkele geloofwaardige getuigen, het schuiven geen blijvend nadeel veroorzaken. Wellicht zijn deze personen afgegaan op het uiterlijk van de schuivers, want dit kan zeer verschillend zijn. Men heeft schuivers, die sterk vermageren (hetgeen de normale gang van zaken is), maar er zijn ook dikke. En nu is het een merkwaardig verschijnsel, dat onder de katten, die in een opiumkit huizen, zoowel sterk vermagerde als dikke katten voorkomen, een verschijnsel, waarop mijn aandacht tijdens mijn bezoek te Batavia aan de kitten gevestigd werd door een commissaris van politie, belast met opiumzaken te Batavia. Deze geloofwaardige persoon had een jarenlange ervaring.

Hoewel de aanblik van een opiumkit met zijn bezoekers zeer treurig is, maken de schuivers niet zoo n walgelijken indruk als dronkaards. Voor het binnentreden deinst men niet terug, men vreest niet in een onaangenaam parket te komen, terwijl voor het binnengaan van een kroeg in Europa, bijv. aan den Zeedijk in Amsterdam, wel eenigen moed noodig is en men nimmer vooruit weet binnen hoeveel tijd men in een vechtpartij geraken kan.

Sluiten