Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de opiumkit niets daarvan. Het zijn alle rustige menschen, die daar bijeen zijn, zij doen niet het minste kwaad. Zij komen daar om te rooken, omdat zij door verslaving daar niet buiten kunnen. Mijn vraag aan den commissaris van politie of onder de schuivers ook misdadigers voorkomen, werd in algemeenen zin ontkennend beantwoord.

Neen, „misdadigers" zijn het niet, hun verslaving brengt hen daar niet toe, niet zooals de dronkaard, die door den drank tot moord kan aangezet worden, die zijn huisgezin verwaarloost, vrouw en kinderen doet gebukt gaan onder dezen vloek der maatschappij, ze trapt en mishandelt, maar het zijn diep beklagenswaardige schepselen, die steeds dieper en dieper in den greep van dezen verslavingsduivel verzinken, die hun laatste penningen er aan zouden geven om toch maar wat opium te kunnen bemachtigen, waardoor zij zich steeds meer in schulden steken, ware het niet dat door het licentiestelsel het gebruik beperkt is.

STUPÉFIANTS.

Tot de verdoovende, gevoelloosmakende middelen (stupéfiants) worden, behalve het reeds genoemd opium, volgens de hier te lande geldende wettelijke bepalingen gerekend: morphine, heroïne, cocablad, ruwe cocaïne, ecgonine, Indische hennep, en de hars van Indische hennep. Voorts alle praeparaten, welke een van de hierboven genoemde stoffen bevatten, alle zouten en andere derivaten van morphine, heroïne en cocaïne, extracten en tincturen van Indische hennep, mengsels welke een of meer van de genoemde stoffen bevatten en die stoffen en praeparaten, alsmede de mengsels daarvan, welke als vervangsel van morphine kunnen worden aangewend en waarvan het misbruik even schadelijke gevolgen kan hebben als dat van morphine.

De beschikbare ruimte laat niet toe al deze stoffen hier te bespreken en ik zal me bepalen tot de voornaamste, die reeds over de geheele wereld veel onheil gesticht hebben.

Het vraagstuk van de „drug-addiction" heeft groote beteekenis gekregen.

In Amerika is zij reeds langen tijd van zeer groot belang. Het aantal dergenen, die aan een narcoticum verslaafd zijn, is zeer groot. Het is heel moeilijk over dit vraagstuk positieve gegevens te verkrijgen. Wat de couranten en tijdschriftartikelen vermelden, weten de meesten wel en dat het morphinevraagstuk zeer be-

Sluiten