Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durfden halen om voedsel te koopen, alleen uit vrees, dat er een tijd zou aanbreken, dat zij zich geen morphine meer zouden kunnen verschaffen 1S).

Cocaïnisme. De cocabladeren zijn reeds lang in Amerika in gebruik als genotmiddel, evenals tabak en sirih. Ook hier wordt aan dè bladeren kalk toegevoegd om het werkzame bestanddeel vrij te maken. Sedert de oudste tijden dienen in Amerika de bladeren als een opwekkend middel, dat tijdelijk grooten weerstand tegen vermoeienis schenkt, honger en dorst doet vergeten en een toestand van aangename opwinding teweegbrengt. Sinds de 16e eeuw bestonden er in Amerika verordeningen om het gebruik te verbieden. In dien tijd zijn door verschillende reisverhalen de eigenschappen en de uitwerking van het kauwen van cocabladeren ook in Europa bekend geworden.

In plaats van kalk wordt ook wel de asch van planten gebruikt, nl. van de Chenopodium Quinoa.

Het werkzame bestanddeel leerde men in 1860 door de onderzoekingen van N i e m a n n kennen.

Uit de cocabladeren wordt het zoutzure zout van cocaïne, gewoonweg cocaïne genoemd, bereid.

Op de tong geeft deze stof een gevoel van verdooving. De hedendaagsche cocaïnist gebruikt de cocaïne met hetzelfde doel als vroeger de Peruvianen de cocabladeren gebruikten.

Het geeft hem een gevoel van kracht en doet hem minder gevaren vreezen, hij wordt stoutmoediger, roekeloozer. Hij gebruikt de cocaïne als een genotmiddel en is daarom niet gauw genegen zich dit genotmiddel te laten ontnemen.

En hierin ligt het verschil met het gebruik van morphine. De morphinist wil er graag van af, maar kan niet, de cocaïnist wil er geen afstand van doen. Cocaïne neemt men voor zijn plezier, morphine voor zijn verdriet.

Zoo kan men het waarschijnlijk het gemakkelijkst uitdrukken. En dit maakt, dat de morphinist gemakkelijker te genezen is dan de cocaïnist.

De cocaïne heeft evenals de alcohol heel wat slachtoffers opgeëischt. Op allerlei wijzen wordt er smokkelhandel in gedreven.

1920^ Storm van Leeuwen- Indrukken van een studiereis naar Amerika.

Sluiten