Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten uitnoodigen tot deelneming aan een conferentie, die de mogelijkheden van deze voorstellen zou onderzoeken.

Deze aangelegenheid, het belangrijkst onderdeel wellicht van de heele opiumbestrijding, zal evenwej op de a.s. conferentie te Bangkok niet een afzonderlijk punt van bespreking uitmaken, al zal deze kant van het vraagstuk wel niet geheel buiten bespreking kunnen blijven, immers daarvoor is hij te zeer van invloed op het geheele vraagstuk. De eigenlijke behandeling van de suggesties van de cómmissie-Ekstrand is in Januari j.1. door den Volkenbondsraad opgedragen aan de Raadgevende Opiumcommissie, met het verzoek ze te bestudeeren en er een rapport over uit te breneen.

Aldus is thans de stand van de internationale samenwerking tot bestrijding van het misbruik van opium en andere verdoovende middelen. Neemt men in aanmerking, dat het vraagstuk internationaal nog slechts een goede twintig jaar aan de orde is, waarvan eigenlijk de vier oorlogsjaren, gedurende welke de Internationale behandeling van vrijwel alle sociale vraagstukken stil lag, moeten worden afgetrokken, dan dient te worden erkend, dat reeds veel bereikt is, doch ook, dat nog veel meer te doen valt. Er is echter alle reden te verwachten, dat op de basis van de reeds gesloten en nog te stutten verdragen en onder toezicht van de daartoe aangewezen, zeer deskundige Volkenbondsorganen, door internationale samenwerking het beoogde doel, de onderdrukking van het misbruik van opium en andere verdoovende middelen, zal worden bereikt. Daartoe zullen de regeeringen van alle landen moeten medewerken, doch daartoe zal vooral noodig zijn een krachtig steunende en stuwende openbare meening, zonder welke het doel nimmer zal worden bereikt. De bespreking van het aandeel, dat de openbare meening in dit vraagstuk kan en moet hebben, ligt echter buiten het bestek van deze bijdrage.

Sluiten