Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een andere belangrijke genezingsvoorwaarde echter ia het vertrouwen, bij een medicus of in een ziekeninrichting genezing en goede hulp te zullen verkrijgen. Geloof en hoop, genezing te vinden, waar reeds vele anderen dit hebben gevonden, beheerscht de gemoederen der opiumschuivers. Het vertrouwen kan bergen verzetten en beterschap bewerken. Het psychische moment is voor de zieken, die ons opzoeken, van positieve beteekenis.

Nog wil ik even melding maken van de insulinetoediening bij de behandeling van morphinlsten, ter coupeering van de onthoudingsverschijnselen gedurende de ontwenningskuur 1).

Aangezien het meerendeel der opiumschuivers Iqdt aan een aandoening van de spijsvertering (misselijkheid, braken, slechten eetlust) werkt insuline zeer bevorderend op den eetlust, waardoor voedselopname door het lichaam wordt vermeerderd, met als gevolg een verbeterde voeding der cellen, wat van invloed is op het biochemisme der cellen. Gevallen met hypoglycaemische shock heb ik tot dusver niet gezien, terwijl ik nooit druivensuiker behoefde toe te dienen. De patiënten konden zonder nadeeüge gevolgen, zelfs groote hoeveelheden insuline verdragen.

Als een zeer nuttig middel ter bestrijding van de onthoudingsverschijnselen, heb ik het Dauerbad leeren kennen. Bij onrustige patiënten werkt dit kakneerend en doet het blijkbaar aangenaam aan.

Als een belangrijk symptomatisch geneesmiddel heb ik met succes atropine toegepast bij patiënten, die lijden aan een krampachtige aandoening der ingewanden, soms werd dit gecombineerd met warmteapplicatie. Gewoonlijk is Vfc mg atropine, subcutaan toegediend, voldoende deze voor den opiumpatiënt zeer onaangename verschijnselen te bezweren.

Gedurende de jaren, die ik op verschillende standplaatsen ia Gouvernementsdienst doorbracht, kwamen vele opiumschuiver» hulp vragen om van hun zucht af te raken. Met de bescheiden hulpmiddelen, die een klein ziekenhuis in de Buitenbezittingen biedt, zou bv. de slaapmethode practisch onuitvoerbaar zijn.

Toen begon ik te zoeken naar een practische, goedkoope methode, eenvoudig in toepassing voor den medicus en personeel en voor den patitat de minste onthoudingsverschijnselen opleverend, dan wel deze zoo veel mogelijk coupeerend. Na het probeeren van

ï) Neue Behandlung der Morphinsucht, von Dr. M. Sahel, Deutsche medizinische Wochenschrift 1930 No. 42.

Sluiten