Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaakt door het opium. Dood was ik niet, in leven ook niet. Ik zag er uit als een geraamte, omdat het opium mijn bloed en mijn kracht weggehaald had. En zelf was ik de oorzaak van de ellende, die ik moest doormaken.

Ik had medelijden met mijn vrouw (Tan Eng Nio) en mijn twee kinderen, een jongen en een meisje, die ik veel leed heb berokkend, omdat ik, de man van mijn vrouw, een opiumschuiver was. Ze stierf niet lang daarna, omdat ze meer dan genoeg had van mijn gedragingen en bijna — 't scheelde niet veel — kon ze niet begraven worden: had niet de Chineesche Raad geholpen een doodkist te koopen, zelf kon ik het niet.

Als ik op een dag geen opium kon krijgen en ik had er behoefte aan, dan dwong ik mijn vrouw haar kain te verkoopen, of te verpanden, al had ze er ook slechts één. Het geld besteedde ik dan daarvoor. Immers, indien ik niet in de gelegenheid was te schuiven, omdat ik geen geld had, dan moest ik 1000 kwellingen dragen, die zich tot één vereenigd hadden.

Toen ik nog geen opium had geschoven, was ik dik, maar later, toen ik eenmaal daardoor aangetast was, werd ik broodmager vel over been. Vanwege het opiumschuiven woog ik nog slechts 45 kilo, voor dien tijd 57 kilo; ik was dus 12 kilo in gewicht verminderd, dus ik had het opium niet geschoven, maar omgekeerd, het opium had mij geschoven. Ik was lui geworden, ik dacht niet aan werken en wilde het ook niet hebben.

Maar kon ik aan de kost komen?

Ik ging op een dag naar het kantoor van den wijkmeester, kreeg daar een verklaring van onvermogen, tevens deelde ik mede dat ik naar het Anti-Opium Hospitaal te Bandoeng wenschte te gaan voor herstel van mijn gezondheid. Door de hulp van den Chineeschen Raad en van het edelmoedig Bestuur kreeg ik trein-kosten voor heen en terug.

Had ik de ziekte onbehandeld gelaten, dan zou het opiumgevaar onafgebroken mijn lichaam gekweld hebben.

Maar door de behandeling en de verzorging daar, door Uw edelmoedigheid en weldadigheid, ben ik bevrijd geworden van de klauwen van het opium. Ik spreek hierbij duizend maal mijn dank uit.

Sluiten