Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op onderwijsgebied.

Paedagogisch Tijdschrift. M. H. Lem, A. M. Kollewijn Nzn., H. van Strien, W. Kraak, G. Bolkestein, W. H. ten Seldam, G. Ph. Selman, Jan Ligthart, A. J. Schreuder, R. Casimir, Dr. A. Zijderveld.

Maandblad voor Kweek- en Normaalscholen. W. Kraak.

Paedagogische Studiën. W. L. M. E. van Leeuwen, Dr. T. Kuiper, R. Kuitert, Dr. K. Riemens, A. J. Schneiders, M. J. Langeveld Jr.

Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs. A. J. Schreuder.

Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs. G. J. Uit den Bogaard, P. G. Schreuder.

Tijdschrift voor R. K. Ouders en Opvoeders, fr. Christinus Kops O.F.M.

Paedagogisch Tijdschrift voor het Chr. Onderwijs. J. W. Engelkes, A. Jonkman.

Tijdschrift voor Onderwijs en Handenarbeid. KI. de Vries Sz.

De Praktijk van het Onderwijs. Henri Straub, Betsy Polak, W. van Doorn,

G. Jans.

School en Leven. Wino van der Haak, J. H. Paradies. Tijdschrift voor R. K. Buitengewoon Lager Onderwijs. F. Sijbesman, Br. Hubertus.

Tijdschrift voor Ervarings-Opvoedkunde. Dr. Hamaker. Orts Eigen Blad. Fr. Vict. Claassen, Dr. H. Mayer, P. fr. Gerlach Royen. Opvoeding en Onderwijs. Dr. H. W. E. Moller, W. Becker, Dr. Paul van Noordhorn, W. A. Blokker, G. A. M. Jansen, Fr Christinus Kops, Dr.

H. J. Damen, G. Bulten, L. M. Weterings, J. Vriend, G. van Poppel, Johan Jansen, Fr. S. Rombouts, Fr. Isidorus, W. Govaars, S. C. J., H. Wismans, H. Spoorenberg.

Opvoeding en Onderwijs, Bijblad voor Taal en Lelt. L. C. Michels, Th. de Jager, J. Bechtold.

Het Vakonderwijs. Orgaan van den Ned. Bond van VaUcschoolleeraren en

leeraressen. S. H. Schaafsma. Sint Bonaventura. Dr. W. Beuken, W. G. J. A. Jacob, A. Bernaerts. Tijdschrift voor het onderwijs in de Aardrijkskunde. M. Zeldenrust, Dr.

Fahrenfort, L. Cohen. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs. A. J. Schreuder. De Christelijke Kweekschool. J. Dekker Jr., P. van Duyvendijk, B. J. E~

van Noort. Valcoogh. Willem van Doorn. De Gereformeerde School, J. C. Wirtz Cz.

Tijdschriften en weekbladen van verschillende aard.

Tijdschrift der Heide-Maatschappij. Dr. H. Bos. Tijdschrift voor Tuinbouw. Dr. H. Bos. Tijdschrift voor Administratief Recht. B. Th. Krabbendam. Maandblad voor de Coöperatie. Ph. Cohen.

Sluiten