Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„O, bange wind ga van mijn borst: „Waarnaar 'k met leege handen -

„Waarnaar mijn heete mond gedorst „Neem het naar verre landen!

„En al waarvoor ik heb geschreid, „Waarom ik nóg moet snikken -

„O! waai het, waai het, wijd en zijd, „Waar nooit mijn oogen blikken!

„Neem alles wat eens is geweest

„Op uw gevreesde vlerken, „Draag 't uit mijn moe geworden geest,

»>Leg 't in vergeten zerken!" - -

De wind vaart door mijn leege hart, Drijft mij langs oude paden, -

De wind speelt met mijn oude smart Als met de dorre bladen.

De wind voert me in het donker veld, Hij vraagt er al mijn tranen: - -

De wind heeft me alles weerverteld Hij zwaait zijn zwarte vanen!

De wind gaat door, - hoor: hoe hij lacht!

Hij wilde niets meer sparen, — Ik ben alleen - en in den nacht

Zit ik hem na te staren.

HERFSTMUZIEK De Herfst is het lied van herinnering, Hij vlecht om uw voorhoofd den gelen laurier, Hij strooit voor uw voeten de zoete vlier, Door uw ziel gaat een siddering, Uw hart is een viool, De Herfst vaart zachtjes door de snaren Verlaten kind, keer tot de menschen weer!

Sluiten