Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is hier om te stikken -

Daar hangt een hart te koop Daar staat iemand te likken

Aan de donkere stroop Van bedorven verdriet Heilal doe dat niet! - doe dat niet! Hallo!

Des te mooier: door 'n zure

Straat je hart als een schuit Vol met bloemen te sturen,

Met een groot licht vooruit! Hallo! wij dragen den tijd als een schat In bel onze handen door de stad Hallo!

DE TOCHT NAAR DE STER Marschlied

Rept uit den schemer uw schuchtere voeten, Rijst uit het dal om 't licht te begroeten,

Dat zegenrijk valt in uw schoot, Heel de aard gaat in bloed en in oorelog onder, *) Uit haar rookende asch stijgt een heerehjk wonder,

Dat harten de ruimten instoot: Die poolster zal uw leven bestieren, Haar licht zult ge met ons vieren, Voort 1 voort!

Wascht van uw vingers wat leeds er bleef kleven, Grijpt de smart, voor uw aanzicht geweven,

Als water om 't venster uwer ziel, Zet de sluizen van uw oogen wagenwijd open, Tot het licht van die ster om uw hart is geloopen,

Als golve' om den rand van een kiel: -

*) De Zuid-Afrikaansche oorlog.

Sluiten