Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een veertje, dat er nederdwerelt

Er is iets heel liefs in de wereld!

DE HEI Over de dorre vlakte Der heide zakte

Het doode licht, De donkere dag wekte Den nacht, en dekte

De wereld dicht.

Boven voeren de wolken Als donkere volken

Uit vroeger tijd, Ik was dolend gezworven Tot een gansch bestorven

Vergetelheid.

Al 't leven was verzwolgen In 't eeuwig verbolgen

Starre verschiet, Alleen de winden zwierden Er samen, en gierden

Hun eenzaam lied.

In zwarte scheuren leken Roode runen het teeken

Van 'n doode taal Die nooit iemand zou weten, Als een lang-vergeten

Vreeslijk verhaal.

Zonk hier de donkere droesem Van alle vreugde en bloesem

En alle smart -? Lag de asch hier te beven Van alle leven -

Van ellek hart - -?

Sluiten