Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ai! de sterretjes zijn zoo mooi, zoo fijn, Ik wou zoo graag op de sterren zijn En wachten tot later - tot later I

SEPTEMBER BLAAS September blaas uw gouden vlammen

Door al de wijde wereld heen! Blaas van nog boordevolle stammen

Het kwijnend afval naar beneên! Begraaf ons in uw gulle goud,

Tot ons onstuimige verlangen

Barst boven al uw wilde zangen En feest in al uw vruchten houdt!

September blaas uw witte buien Als blaren van een rozenstok!

Blaas aan ons hart, tot het gaat luien Als de uit uw goud gegoten klok!

Totdat ons hoofd zijn hchten draagt Als de aan uw goud ontstoken lampen, Tot straalt door al uw blinde dampen

De dag, die uit uw donker daagt!

September blaas den hemel open!

Blaas door de wolken wagenwijd! Tot onze harten overloopen

Van 't goud dat uit den hemel glijdt! Tot onze schoot uw licht bewaart,

Tot wij de lichte wereld loven -

Tot onze oogen gaan gelooven Aan alle heerlijkheid op aard!

RESURRECTIO Vouw in de bleeke avonden Uw matte stille handen Over al de warme wonden Van den dag - en zijn schande.

Sluiten