Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nee nee moeder! - 'k geloof Een oud gedicht — Moeder! moeder! ben je doofl Breng nou het licht!" - Ach, deed jou dat hedje zoo zeer -?

DE MOEDE Mijn lijf is mat, Mijn oogen zoeken In alle hoeken Ik weet niet wat.

Een zwakke lach Valt van mijn wangen, Ik ben gevangen Met éénen slag.

Alles verstomt, Alles wordt duister, O luister, luister: De wanhoop komt!

De wanhoop sart Me en wil 't beslechten, Help gij mij vechten Mijn dapper hart!

Steun gij mij weer, Keer het ten goede, Ik ben zoo moede Ik kan niet meer!

DE VECHTER Al ruikt mijn hart als een doode lamp, Al schemert de weerld in 'n donkeren damp Ik heb nog mijn guldene sporen! Ik heb nog een kreupelen knol voor den kamp, Ik heb toch nog moed voor den kreunenden kamp Ik heb nog niet alles verloren!

Sluiten