Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo'n zondige ziel - wat heb je er an Die brengt een hedje aan den man Daar gaat een zwarte rat -I Roemsele - roemsele - roem!

AVOND De dag wankelt, en even Is alles stil -

Uit het dal van mijn leven Rijst weer mijn wik

Ik zie de aarde zoo zuiver,

De nacht begint Alles zwijgt - en ik huiver

In de' avondwind.

Ben ik wedergeboren

Dit oogenblik -? O, geen leed gaat verloren,

Geen stille snik!

BEDE OM SLAAP O goede slaap Kom aan mijn oogen! Wieg mijn bewogen

Hart te rust - Spoel me in uw schaduw Blaas gij mij aan uw

Blinde kust -1

HET LANDJE VAN KOKANJE Wij togen uit Met de eerste zon: Wie 't vinden kon, Dien buit - dien buit Dat landje van kokanje!

Sluiten