Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOMER Daar ben 'k gekuierd

Door 't zomerland, Daar rook ik, luierd,

Van alderhand: -

Dat oud gehucbie -

Zoo'n boerennest, Dat lauwe luchie

Van melk en mest;

Dat blomzoet hegje

Vol zacht getier, Dat wierook-wegje

Van witte vlier;

En 't Hollandsch weitje,

Dat reukaltaar, Dat bloeipartijtje

Van allegaar;

En nog zoo'n bedje

Van hei en tijm, Zoo'n paars boeketje -

Dat wrijf je fijnl

En ach! zoo'n vleugje Van 't warme woud,

Zoo'n hartig teugje In 't dennenhout! -

Die luchies woeien Zoo in mijn mond,

Tot ik te bloeien En blozen stond.

Daar groeide' al struiken Rondom mijn hoed -

Mijn ziel ging ruiken Van al dat goedl

Sluiten