Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En 's avonds keek ik Zoo stil en stom -

Ach, toen geleek ik Een oude bloml

God zag me, en zei me: „Wat doe jij daar?" „Och" zei 'k „kom bij me En pluk me maar!"

KINDERGEDACHTEN Het regent - o wat regent het! Ik hoor het uit mijn warme bed,

Ik hoor den regen zingen, Het regent, regent dat het giet Dat niemand daar nou iets van ziet,

Van al die donkre dingen!

Het ruischt en regent en het spat Nou worden alle boomen nat

En plast het in de slooten, Het regent óver- óveral -! O hél - daar loopt het zeker al

Bij straaltjes uit de goten 1

Wat is dat gek en leuk geluid 1 Wat is het lekker om dat uit

Je donker bed te hooren: 't Is of de regen samen praat, Of dat een kerel buiten staat

Te fluistren aan je ooren.

Nou druipt het in dat open gras Nou zal er wel een groote plas

Op alle wegen komen, Nou loopen nergens menschen meer Verbeel je eens: in zoo een weer -!

Daar wou ik wel van droomen.

Sluiten