Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan wil ik grijpe' al de sterre' en de stede' en de golven, En dan luidt mijn lijf als een klok op de duinen, En dan wil ik leven en kussen en zingen en zingen En dan gilt door mijn nart Een wilde muziek 1

WIJ ZOEKEN 'T VER Wij zoeken 't ver: Ik zoek het zuiver schoone beeld, Dat kan verzoenen met dit leven: De vreemde vlinder die daar speelt Draagt 't op haar vleugelen geschreven Doch als 'k mijn handen om haar sluit Wisch ik die teere teekens uit!

„Gij volgt vergeefs wat immer vliedt En houdt den schoonen schijn voor 't wezen, Door eigen onrust ziet gij niet Dat op haar vleugels staat te lezen: Mijn beeld bloeit immer aan uw zij, Gij gaat mij blindelings voorbij!"

Wij zoeken 't ver: Ik zoek de zegenrijke vrucht Van wijsheid en volkomen weten, Ik zoek de sterren aan de lucht En alle hemelen te meten Maar ach, hoe hooger of ik stijg, Hoe meer of ik naar adem hijg!

„Gij zoekt te zien wat niemand kent, Wilt gij nog meer zien dan uw oogen, Zoo streeft gij uit uw element En zwijmt gij als een visch op 't droge: Slechts die zich uit zichzelven wenscht Voelt zich en zijne ziel begrensd!"

Sluiten