Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen rezen -wij in 't leege duister, En daalden naar de zee omlaag -

En voor de golven en heur luister.

En bij heur eeuwige gefluister Zweeg in ons menschenhart een vraag -.

1 MEI

Kom vriend met uw jonge vrouw 1 Met uw liefdevol hartlijke vrouw. Met uw al zoo zorgende vrouw Welkom 1 welkom is zij Den eersten Mei!

Kom vriend met uw zoon, uw kind! Met uw jonge al verstandige kind, Met uw o! eenmaal gelukkiger kind Welkom 1 welkom is hij Den eersten Mei!

Kom vriend met uw kloppende hartl Met uw duldend maar dappere hart, Wij roepen uw hoopvolle hart Welkom in onze rij Den eersten Mei!

Wij allen behoeven elkaar 1 Wij winnen slechts met elkaar Helpen, helpen wij dan elkaar: Maken we elkander vrij Den eersten Mei!

Ons is immers deez' dag! Ons is deez' bloeiende dag! Als eenmaal der dagen dag Die vindt ons zij aan zij Den eersten Meil

Aan óns is de komende tijd! Ons, óns is de nieuwe tijd!

Sluiten