Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zie: hij vliegt door 't zwarte woud Als de wilde witte zwanen En de donker booze boomen Varen ruischend uit hun droomen I Hoela hoela hoela beest Zij die wagen winnen 't meest 1

Houd nu, houd hem bij zijn kop

Om hem op zijn hals te zwaaien Hoela! - 'k zit er bovenop!

En zijn blanke manen waaien Als een bos van witte slingers Om mijn mond en bleeke vingers!

Hoela hoela hoela beest -

Ben je levend of een geest?

O die drift, die wilde draf Hoela 1 houd hem aan zijn haren!

Hoela - ho! ik val er af! In de zachte zwarte blaren -

O, ik voel me in 't donker rollen

En den schimmel verder hollen Hoela hoela hoela beest -

'k Ben er bovenop geweest!

Voort weer, voort! het duister wast, En ik slinger om hem henen -

Hoela ho! - en 'k zit weer vast Op zijn witte tooverbeenen -

En ik voel zijn warme schonken

En wij draven vreugdedronken! Hoela hoela hoela beest Draag mij waar mijn hart geneest;

Draag mij over heg en steg Draag mij, draag mij, breng mij verre

Van de woeste wereld weg Naar de witte lichte sterren -

Sluiten