Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Draag mij van de zwarte paden Naar die stralende genade!

Hoela hoela hoela beest -

Draag mij naar dat zalig feest!

STERVEND MEISJE Kind van wonden, Dat één stonde

Nog als bleeke sterre beeft, Voor wier luister 's Werelds duister

Geenen nacht meer ohe heeft;

Kind van vreezen, Teeder wezen,

Kind van louter hefde en leed, Wier geflonker Uit den donker

In dit droeve dagen gleed;

Kind van zorgen, Met den morgen

Van uw leven 't leven moe, Gaan uw oogen Als de hooge

Bleek-geworden sterren toe.

DE ECHO VAN HET JAAR DER ARMEN Wat bracht het oude jaar in deze bittre tijden, Wat brachten de uren ons, die thans in 't duister glijden?

- lijden!

Wat neemt het van ons mee naar zijne bleeke kimmen, Wat laat het ons aan hoop en schoone hersenschimmen ?

- schimmen!

Wat bracht dat donker jaar dan hongerige dagen, Wat leerde 't harde lot dan hulpeloos verdragen?

- dragen!

Sluiten