Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En over de blinden, die om u baden Daal - daal gij weder in ons hart!

Opdat uw hefde daar weder wone,

Opdat uw hefde ons weer genas Liefde bove'_onze ijdele wenschen, Liefde over alle ijdele grenzen, Liefde alleen, van mensch tot menschen, Die eindelijk leerden wat liefde was!

HET EEUWIG LIED Ik hg en luier in de wei En boven mij de hemek De groote, blauwe, blonde lucht, En boven mij een blonde vheg, Die zweeft - en zingt - en zoemt Weg! - en weerom! En zingt en zoemt En 'k luier-luister naar haar hed -

Beduidt het iet -?

Ik weet het niet.

Ik hg en luier in de wei En ginder zit een vogek Een vogeltje van pie-pie-piet! Ik hoor het, maar ik zie het niet En boven mij de hemek En in het blauwe lentelicht Dat klein onnoozel lentelied Van pie-pie-piet - -

Beduidt het iet -?

Ik weet het niet.

En 'k Hg en luier in de wei En naast me op eens een krekel! Kri-kri! - kri-kri!

Die zingt het mooiste van de drie En boven mij de hemek

Sluiten