Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Voorbij, als daar in de straat

Al die ouden: - de zwakken, De schimmen van het geslacht, dat gaat -

Als een vloot van wrakken

Voorbij het venster van mijn ziel.

En allen komen even door het licht Van de zon, die even over allen,

Over ieders menschelijk gezicht,

Een vlam van haar waarheid doet vallen Voorbij het venster van hun ziel.

En door ieder gaat even het geluid

Van* een orgel, ergens ver in de straten -

Dat stroomt een schoonheid voor hen uit, Die weerspiegelt in hun gelaten Als aan het venster van hun ziel.

Want muziek is voor jong en oud,

Vuurpijl van sterfelijkheden, Van zwart en jubelend goud -

Bloem die wordt, glans van verleden Voorbij het venster van onze ziel.

Want muziek is als een droom

In den droom van dit leven, Als ging een zachte stroom

Van zielen even - even

Voorbij het venster onzer ziel.

HET KEERENDE LIED Wat ritmen mij bewegen,

Wat schoonheid in mij rijz Naar heure stem genegen,

Hoor ik een oude wijs.

Waarheen mijn vingers varen Rondom een zingend woord -

Sluiten