Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij vinden in de snaren

Toch weer een oud akkoord.

En hang 'k mijn harp te zingen Aan 't ruischen van den nacht -

Zij ruischt van oude dingen En 't is mijn eigen klacht.

En grijp ik in het donker De sterren van omhoog -

Zij zijn maar het geflonker Van tranen in mijn oog.

En klimt en daalt te morgen' De leeuwrik in het blauw -

Het is mijn hart vol zorgen, Dat nog naar boven wou. -

Ach, wat ik heb geleden, Wat mij was weggelegd -

Ik heb het ééns beleden Ik heb het ééns gezegd!

Wat is er dan gebleven Aan mijnen leegen schoot -

Wat rest mij uit dit leven Dan 't hedje van den dood?

MIJN HART HEB IK GEDRAGEN... Mijn hart heb ik gedragen

Tot aan de wijde zee, Door veel vergeten dagen Door veel vergeten wee.

Met bloemen langs de wegen

Heb ik het aangedaan, Veel schoons werd het ten zegen -

Veel is 't voorbijgegaan.

Sluiten