Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERFSTTIJ Van al uw schoonheid, wereld

En van uw hefehjkheid Weet ik de grenzen

En haar eenderheid.

Van al uw liefde, wereld

En haar lokkend gelaat, En uw belovende verten

Ben ik verzaad.

In uw herfsttij, wereld

Bhjf ik als een blad in den wind Verweerd en verwonderd,

Dat bet sterven begint.

Van al uw chaos, wereld

Verlang ik naar rust... Verlang ik naar den mond,

Die mij mint en mij kust;

Verlang ik naar de hand, Die mij eindelijk wacht,

Om mijn oogen te sluiten Voor den nacht - - •

SCHEMERLIEDJE Mijn mond is moe van zingen

Bij 't vliedende getij Des levens mooie dingen

Gaan zacht en vroom voorbij.

Hoe opgetogen ging ik Eens in des levens strijd,

Ach - en hoe gauw verging ik Aan zijn vergankhjkheidl

Ik leefde 't groote leven, Nu leeft het leven mij -

Sluiten